Còn ai khác muốn khai hải quan điện tử, chữ ký số?

Với chữ ký số, ngay lúc này! Thật đơn giản để tham dự Tập huấn đợt cuối chương trình hải quan điện tử mới   Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, trong 2 ngày 17 và 18-2, Cục HQĐN sẽ chức Hội nghị tập huấn chi tiết về hệ thống thông quan hàng hóa tự [...]