Với chữ ký số, ngay lúc này! Thật đơn giản để tham dự Tập huấn đợt cuối chương trình hải quan điện tử mới

 

Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, trong 2 ngày 17 và 18-2, Cục HQĐN sẽ chức Hội nghị tập huấn chi tiết về hệ thống thông quan hàng hóa tự động của Hải quan Việt Nam (VNACCS) cho cá doanh nghiệp và các đại lý khai thuê hải quan lần cuối.

tư vấn doanh nghiệp chữ ký số

tư vấn doanh nghiệp chữ ký số

Đây là chương trình hải quan mới do Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam sẽ được áp dụng từ ngày 1-4 tới. Được biết, ngày 15-11-213, Tổng cục Hải quan đã đưa hệ thống này vào chạy thử nghiệm. Thời gian chạy thử chương trình này kéo dài đến hết tháng 3-2014, sau đó hệ thống sẽ hoạt động chính thức thay thế cho hệ thống hải quan điện tử hiện nay.