Doanh nghiệp mới vẫn phải chờ hóa đơn

Cuối năm 2014, Bộ Tài chính đã bỏ quy định doanh nghiệp (DN) mới thành lập phải có mức đầu tư máy móc, nhà xưởng trên 1 tỷ đồng mới được thực hiện cách tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ (sử dụng hóa đơn đỏ) từ cuối năm 2014. [...]