Trong những tuần qua, Cục Thuế Đồng Nai và Hải quan đã khá vất vả để làm công tác hỗ trợ cho những doanh nghiệp Đồng Nai bị đập phá do biểu tình chống Trung Quốc ngày 13 và 14 – 5 vừa qua.

Ông Cao Ngọc Sơn, Phó phòng Tuyên truyền và hỗ trợ cho  biết, trong những tuần qua cán bộ và nhân viên của Cục đã làm việc cả ngoài giờ để kịp hỗ trợ cho các doanh nghiệp Đồng Nai bị sự cố ngày 13 và 14-5.  Cục Thuế đã thành lập một tổ thường trực xuống để hỗ trợ ngay cho doanh nghiệp và sử dụng hết các biện pháp có thể.

doanh nghiệp đồng nai

Lê Văn Danh – Cục trưởng cục hải quan

Đặc biệt, Trong công tác hoàn thuế, Cục Thuế, Chi Cục Thuế Biên Hòa…đang ưu tiên hoàn thuế cho các doanh nghiệp Đồng Nai bị thiệt hại trong đợt biểu tình vừa qua trước. Với một số doanh nghiệp bị mất hoặc cháy giấy tờ hồ sơ liên quan đến thuế,sẽ được hướng dẫn xử lý linh động để sao y ngay mà không cần phải làm theo trình tự thủ tục thông thường.

Đối với Hải quan, tại Chi cục Hải quan Long Thành, Chi cục đã hỗ trợ cung cấp chữ ký số tạm của Chi cục cho Công ty TNHH Yuan Chang (do bị mất) để doanh nghiệp khai báo thủ tục hải quan và hướng dẫn liên hệ nhà cung cấp chữ ký số ( Vina CK, Viettel CK, Chữ ký số CK..) mua lại chữ ký số mới. Ngoài ra nơi đây còn 2 doanh nghiệp xin cung cấp số liệu bị mất là Công ty TNHH Timber và Công ty TNHH Quốc tế Gia Mỹ và gần chục công ty gặp sự số tương tự.

doanh nghiệp đồng nai - Hõ trợ chữ ký số doanh nghiệp tại hải quan Nhơn Trạch

Hõ trợ chữ ký số doanh nghiệp tại hải quan Nhơn Trạch

Ở Nhơn Trạch, nơi sự cố xảy ra khá lớn, Chi cục Hải quan nơi đây cho biết, ngoài việc thực hiện chuyên môn Chi cục Hải quan đã tổ chức thăm hỏi các doanh nghiệp có số thu ngân sách lớn trên địa bàn bị thiệt hại như: Công ty Hưng nghiệp Formosa, Formosa Taffeta, Hualon, Texhong, Promax Textile.

Chi cục hải quan cũng đã chủ động giải quyết các trường hợp doanh nghiệp bị mất mộc dấu. Chi cục đã cho nợ mộc dấu đóng trên công văn của 2 Công ty Hưng nghiệp Formosa và Promax Textile. Thời gian này, chi cục cũng đã thực hiện giải quyết thủ tục ngoài giờ, kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật cho các doanh nghiệp Đồng Nai có yêu cầu như trường hợp của Công ty Hưng nghiệp Formosa.

doanh nghiệp Đồng Nai - Ông Đoàn Văn Tân - Trưởng phòng tuyên truyền Cục thuế Đồng Nai

Ông Đoàn Văn Tân – Trưởng phòng tuyên truyền Cục thuế Đồng Nai

Hiện tại, lãnh đạo của Cục Thuế Đồng Nai và Hải quan Đồng Nai vẫn yêu cầu cán bộ chuyên trách phải theo sát các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp Đồng Nai để kịp thời hỗ trợ ngay những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp phải để sớm ổn định sản xuất.