Những lợi ích và khó khăn khi sử dụng chữ ký số điện tử khai thuế

Những lợi ích và khó khăn khi sử dụng chữ ký số điện tử khai thuế Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử. Chữ ký số được tạo ra bởi người ký đóng vai trò như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu đối với doanh nghiệp và được thừa [...]