Hướng dẫn chữ ký số khi khai hải quan điện tử

Các bước hướng dẫn chữ ký số khi khai hải quan điện tử được trình bày từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, rất rõ ...