kê khai thuế

/Tag:kê khai thuế

Hướng dẫn chữ ký số khi khai hải quan điện tử

Các bước hướng dẫn chữ ký số khi khai hải quan điện tử được trình bày từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, rất rõ ...

Hướng dẫn chữ ký số cho người nộp thuế

Các bước hướng dẫn chữ ký số cho người nộp thuế được trình bày từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, rất rõ ràng...

Tại sao phải dùng chữ ký số?

Khi chúng ta muốn mua một thứ gì đó chúng ta luôn luôn cần tìm hiểu về nó. Nó là gì? Nó dùng để làm gì? Tại sao ...

Thủ tục đăng ký chữ ký số

Để sử dụng chữ ký số cần phải đăng ký chứng thư số và tạo khóa bí mật lưu vào trong PKI Token với nhà cung cấp dịch vụ như VINA-CA ...

Chữ ký số dùng để làm gì?

Chữ ký số chỉ dùng được trong môi trường số, giao dịch điện tử với máy tính và mạng internet. Trong môi trường số không thể dùng chữ ký ...

Chữ ký số là gì?

Hiện nay tại Việt Nam, các giao dịch thương mại điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến. Để đảm bảo an toàn cho các giao dịch này, giải pháp ...