Mỗi mã số thuế của doanh nghiệp đăng ký được nhiều chữ ký số khác nhau để thuận tiện việc khai báo thuế và thủ tục xuất nhập khẩu & chữ ký số đơn giản hoá thủ tục hành chính

Chào Bạn! Doanh nghiệp bạn đã dùng chữ ký số để khai thuế giá trị gia tăng trước đây có thể sử dụng ngay chính thiết bị Token chữ ký số cũ hoặc để thuận lợi cho cán bộ xuất nhập khẩu hay phòng ban xuất nhập khẩu hay nhân viên kế toán thì trang bị thêm các thiết bị Token và đương nhiên kèm phí duy trì để Token chữ ký số hoạt động.

Mỗi mã số thuế của doanh nghiệp đăng ký được nhiều chữ ký số khác nhau để thuận tiện việc khai báo thuế và thủ tục xuất nhập khẩu và cho các nhân viên phụ trách sử dụng thoải mái dễ dàng. Đăng ký tiếp các chữ ký số thì làm lại các bước như hướng dẫn dưới đây

Dù theo qui định 2341/QĐ-BTC có nêu “từ ngày 1/11/2013, người khai hải quan thực hiện sử dụng chữ ký số đăng ký với chi cục hải quan địa phương khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử” để giảm thời gian thông quan hàng hóa. Tuy nhiên ngày 1/4/2014 bắt buộc các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu phải thực hiện chữ ký số để làm thủ tục hải quan.

Việc sử dụng chữ ký số để đăng ký với cơ quan hải quan cũng khá đơn giản với 3 bước

Một là từ trình duyệt Chrome hay Firefox truy cập vào địa chỉ web www.custom.gov.vn tại “dịch vụ công” rồi chọn mục ” đăng kí doanh nghiệp sử dụng chữ kí số”

Hai là doanh nghiệp hay cán bộ chuyên trách xuất nhập khẩu khai báo chính xác thông tin các chỉ tiêu mã số thuế, số chứng minh nhân dân của giám đốc theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay giấy phép đầu tư , sau đó thì nhấn ” xem thông tin”.

Nếu đã đăng ký chữ kí số khai thuế gía trị gia tăng với cơ quan thuế chỉ cần lưu ý nhập mã số thuế phải dúng mã số thuế của chữ ký số trước đây đã đăng kí, đã nhập ( thường thì đúng mã số thuế thôi). Máy vi tính phải cài Java, download trên mạng về và cài đặt

Ba là sau khi nhập thông tin chính xác, màn hình xem thông tin sẽ hiện ra
Cán bộ xuất nhập khẩu hoặc doanh nghiệp mình cắm thiết bị USB Token chữ ký số vào máy tính rồi
+ Bấm chọn” View Signed Certificate” hệ thống sẽ tự động nhận thông tin thông số đăng ký đang cắm vào máy tính
+ Bấm vào ” combo” xổ xuống chọn chính xác chữ ký số cần đăng ký
+ Bấm ” Đăng ký thông tin” chương trình yêu cầu nhập mật khẩu ( mã PIN trên USB Token ) của chữ ký số. Nhập mã số PIN và bấm ” đồng ý” là hoàn tất với cơ quan hải quan.