Những lợi ích và khó khăn khi sử dụng chữ ký số điện tử khai thuế

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử. Chữ ký số được tạo ra bởi người ký đóng vai trò như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu đối với doanh nghiệp và được thừa nhận về mặt pháp lý.

Dùng chữ ký số để kê khai thuế điện tử có nhiều tiện ích cả về thủ tục hành chính và kinh tế nhưng trong điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công hay tư vẫn phải trả phí cho nhà cung ứng thiết bị chữ ký số.

Kê khai thuế qua mạng, doanh nghiệp sẽ phải trả phí, cụ thể sẽ gồm phí cho chữ ký số khi đăng ký (USB Token) (khoảng 500.000 đồng) và phí duy trì chứng thực (khoảng 30.000 đồng /tháng). Tuy nhiên, chi phí bỏ ra không đáng kể so với lợi ích mà kê khai thuế qua mạng đem lại cho doanh nghiệp.

Thiết Bị Chữ Ký Số

Thiết Bị Chữ Ký Số

Lợi ích khi thực hiện khai thuế với thiết bị chữ ký số

– Giảm thời gian; Lưu trữ hồ sơ khoa học, tiết kiệm; Nâng cao trình độ sử dụng công nghệ thông tin; Chữ ký số không chỉ sử dụng cho Khai thuế điện tử mà còn sử dụng cho các giao dịch điện tử Hải Quan, Ngân hàng, Chứng khoán, bảo hiểm xã hội….

– Việc ứng dụng chữ ký số giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hành chính. Hoạt động giao dịch điện tử cũng được nâng tầm đẩy mạnh. Không mất thời gian đi lại, chờ đợi.

– Không phải in ấn các hồ sơ khai báo thuế.

– Việc ký kết các văn bản ký điện tử có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào.

– Việc chuyển tài liệu, hồ sơ đã ký cho đối tác, khách hàng, cơ quan quản lý… diễn ra tiện lợi và nhanh chóng.

Khó khăn

Tuy nhiên, khi triển khai việc thực hiện kê khai thuế qua mạng vẫn gặp một số khó khăn:

– Lỗi chưa cài dặt Java, hoặc trình duyệt Internet Explorer chưa tương thích, lỗi “ hồ sơ chưa đăng ký khai thuế qua mạng”, lỗi “cấu trúc hoặc tên tệp tờ khai không hợp lệ”…….

– Sử dụng phần mềm kê khai thuế qua mạng sẽ không cập nhập được số liệu điều chỉnh của tờ khai sau khi hết hạn nộp báo cáo thuế;

– Khả năng truy cập mạng và khai thác các phần hỗ trợ kê khai của chủ doanh nghiệp cũng như nhân viên kế toán thuế còn hạn chế.

– Cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin chưa đảm bảo chất lượng đường truyền còn bị nghẽn cục bộ, hệ thống máy tính của nhiều doanh nghiệp chưa tương thích với phần hỗ trợ kê khai thuế của Bộ Tài Chính.

Trên đây là một số lợi ích sử dụng chữ ký số. Thiết nghĩ Bạn cũng nên chọn nhà cung cấp đại lý chữ ký số tư vấn bạn mà đại lý chữ ký số ngay tại Biên Hòa, Đồng Nai là hay nhất để bảo đảm duy trì chất lượng đảm bảo khai thuế ổn định trong suốt 48 tháng với www.ChuKySoGiaTotNhat.com