Các bước hướng dẫn chữ ký số khi khai hải quan điện tử được trình bày từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, rất rõ ràng và đầy đủ hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu được cách sử dụng dịch vụ chữ ký số khi khai hải quan điện tử.

Download tài liệu “Hướng dẫn chữ ký số khi khai thuế hải quan”

Hy vọng CA đã giúp được bạn hiểu rõ hơn về cách thức sử dụng dịch vụ chữ ký số khi khai hải quan điện tử từ bài viết “hướng dẫn chữ ký số” này.

Link download tài liệu hướng dẫn